Řemesla v pořádku

Tento projekt byl zpracován pro Muzeum hlavního města Prahy, pro zámek Ctěnice, kde se nachází expozice Řemesla v pořádku/Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost.
Nahrávky jsou zde česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky, dále je zde nahrávka pro děti a také pro handicapované v českém znakovém jazyku.

korouhev