Aplikace do mobilu a tabletu

Pokud již jsou vytvořeny audio a video nahrávky, lze přistoupit k vytvoření software pro přehrávání těchto nahrávek i v mobilních telefonech, např. pomocí QR-kódů.

23

Tyto aplikace vytváříme dvěma způsoby a to jako:

  • internetové mobilní aplikace – levnější možnost

nebo

  • nativní aplikace pro všechny 3 typy mobilů – náročnější varianta

Internetové mobilní aplikace:
Nabízený obsah je dostupný pro všechny současné i budoucí typy mobilních telefonů, protože
se v podstatě jedná o chytré internetové stránky. Dochází k vývoji pouze jednoho programu.
Investičně a servisně je takové řešení značně levnější. Jakákoliv i drobná úprava obsahu
je možná ve velmi krátkém čase. Je možné zvolit variantu stažení celkové audio/video nahrávky podle konkrétní jazykové mutace nebo umožnit procházení jednotlivých zastavení postupně.

Ke stažení nebo procházení obsahu do telefonu je však nutný internet. To je řešitelné buď
vlastním internetovým připojením v mobilu nebo zprostředkování prostřednictvím WIFI.

Nativní mobilní aplikace:
Jsou to speciální programy upravené přímo pro konkrétní typy mobilních telefonů,
a to pro systém Android (google), iOs (Apple) a Windows Mobile.
Výhodou je, že stažení obsahu je možné zpoplatnit. Aplikace je naprogramována
a designově upravena přímo pro konkrétní mobilní platformu. Pohyb po aplikaci je pružnější.

Ke stažení obsahu do telefonu je také nutný internet. Jakákoliv úprava (i drobná) vyžaduje
znovuotevření a úpravu programů dvou-tří projektů, z toho plyne, že je servis touto cestou
také vícenásobně drahý.

Aplikace do mobilu je vhodná pro mlaší a střední generaci návštěvníků prohlídkových
okruhů, kteří již chytré mobily vlastní a jsou již navyklí na výhody těchto přístrojů.