Možnosti financování

Kromě prodeje našich sluchátek nabízíme také tyto možnosti financování:

dlouhodobé zapůjčení
– cena je kalkulována dle délky zápůjčky a počtu kusů

postupné splácení
– zákazník zaplatí cenu nahrávky plus 10% ceny sluchátek, zbytek se platí v měsíčních splátkách bez navýšení